Welkom bij de VIVO

Vereniging Importeurs Verre Oosten

V.I.V.O. werd opgericht in 1934 en staat voor Vereniging Importeurs Verre Oosten.
VIVO is een non-profit organisatie die de belangen behartigt voor Nederlandse importeurs die goederen importeren uit het Verre Oosten.

De ondersteuning van de VIVO als belangenvereniging is noodzakelijk en wordt steeds belangrijker door de toename van de regelgeving van de Europese commissie zowel als van de nationale overheid. Bij de overheden kan er ook meer bereikt worden als belangenvereniging en daarom is het ook belangrijk voor een organisatie als de VIVO om zoveel mogelijk leden te hebben.

Het bestuur van de VIVO bestaat uit leden die hier geen vergoeding voor krijgen waardoor de contributie laag gehouden kan worden en er een groter draagvlak qua aantal leden gecreëerd kan worden.

Het grotere draagvlak als belangenvereniging betekent dat we als VIVO niet alleen een grotere stempel kunnen drukken op import beperkende maatregelen maar ook branche afspraken maken over bijvoorbeeld de verpakkingenbelasting, kortingen bij koeriersdiensten, kwaliteitstesten, etc.

Voordelen

De voordelen van het lidmaatschap
  • adequate informatievoorziening
  • vraagbaak
  • steun
  • krachtenbundeling
  • kortingsregelingen
Lidmaatschap aanvragen

Het secretariaat van de VIVO is een belangrijk aanspreekpunt voor import-aangelegenheden. De Vereniging van Importeurs Verre Oosten is o.a. aangesloten bij:

Bestuursleden wonen actief vergaderingen bij, georganiseerd door Economische zaken, Ministerie van VWS, vergaderingen van het VNO/NCW etc, waar de stem van de VIVO graag gehoord wordt, aangezien de bestuursleden allemaal een ruime praktijkervaring hebben.

De overheid is in het algemeen alleen geïnteresseerd om met branche organisaties te overleggen en niet met individuele bedrijven.

De VIVO is geen voorstander van protectionisme en maakt dit kenbaar bij elke bespreking met de diverse ministeries en overheidsorganisaties. De leden van de VIVO importeren een zeer breed scala aan producten uit het Verre Oosten.

De algemene ledenvergadering wordt eenmaal per jaar georganiseerd en heeft een hoog bezoekerspercentage waar veel actuele onderwerpen besproken worden. In geval van speciale nieuwe wetgeving zoals REACH, verpakkingenbelasting worden er speciale informatiedagen georganiseerd.

Daarnaast worden alle leden door middel van een nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van de lopende zaken. Onze leden, waarvan er inmiddels tientallen zijn, verkiezen het bestuur van de VIVO.

De VIVO is dus door en voor haar leden.